Ditt lokala globala HR-företag

Minnovation hjälper ditt företag med personalförsörjning inom flera olika områden. När du behöver rekrytera, bemanna eller omlokalisera personal, kan våra expertkonsulter hjälpa till.

Med vårt stora nätverk av internationella tjänstemän och arbetare kan vi snabbt tillgodose resursbehov i både större och mindre skala.

Vi agerar även tredjepartsleverantör till våra svenska marknadskollegor.

Vi har kontor i Stockholm och Skellefteå och servar hela Sverige, Norden och Europa.

Kontakta oss

Internationell och nationell kompetens – lokalt

Recruitment Candidate Establishing Business Employee Staff Staffing Engineering Battery Industry Construction Sweden Asia Minnovation 2
Rekrytera

Minnovation fungerar som ett rekryteringsföretag men känns som en kollega på företagets HR-avdelning.

I vår verksamhet i Sverige, Europa och över hela världen har vi nätverket för att hitta rätt person till rätt position. Frågan är inte om vi kan hitta rätt kompetens utifrån dina behov, utan hur stort ditt behov är.

Omlokalisera

Att trivas i ett nytt hem är en förutsättning för att trivas på en ny arbetsplats. Våra två mål är integration och permanent omlokalisering med hjälp av lokala stödfunktioner och samarbeten för boendelösningar.

Minnovation vill att nyanställda och deras familjer snabbt ska känna sig hemma på deras nya bostadsort– oavsett om flytten är 10, 100 eller 1000 kilometer.

Recruitment Candidate Establishing Business Employee Staff Staffing Skelleftea Battery Industry Construction Minnovation 1
Staffing Recruitment Establishing Business Gasellforetag Supergasellforetag Minnovation 4
Integrera

Vi skapar förutsättningar för att trivas och utvecklas lokalt.

Vi är stolta partners med Expats and Friends (EFA); genom att skapa lokala mötesforum ges ett värdefullt stödnätverk till våra invånare som flyttar till en ny bostadsort, vår samverkan med lärosäten och föreningsliv öppnar möjligheterna för aktivitet till medföljande familjemedlemmar.

För oss är hela familjen viktig.

Våra rekryteringsområden

Employee Staff Staffing Recruitment Candidate Establishing Business Construction Industry Minnovation 1
Installation

Lokalkännedom kopplat till ett internationellt nätverk gör att Minnovation snabbt kan hjälpa våra kunder inom el och VVS med rätt kandidater.

Industri

Inom industrin ställs höga krav på rätt kompetens hos processoperatörer med lång erfarenhet från stål- och batteritillverkning, som bemannings- och rekryteringsföretag blir vi en avgörande del till den gröna industriomställningen i Europa.

Recruitment Candidate Establishing Business Employee Staff Staffing Engineering Battery Industry Construction Minnovation 1
Employee Staff Staffing Recruitment Candidate Establishing Business Health Care Asia Sweden Minnovation 1
Sjukvård

För oss är det viktigt att alla funktioner i samhället fungerar. Vi har erfarenhet av att rekrytera specialistsjuksköterskor, undersköterskor, läkare med mera i Skandinavien.

Vi assisterar ditt företag med följande tjänster

Personalhantering


Bemanning
Rekrytering
Visum
Rekryteringsprocess

Juridisk rådgivning


Företagsregistrering
Visum och arbetstillståndsrådgivning
Juridisk rådgivning
Kontraktsgranskning

Finans och beskattning


Beskattning
Bankkontohantering
Bokning och redovisning
Företagsförsäkring
Betaltjänster

Affärsrådgivning


Företagsmatchning
Projektledning
Managementtjänster
M&A-rådgivning

Kontakta oss för att få veta mer

    Jag är intresserad att veta mer om...

    Mina kontaktuppgifter

    Meddelande