Att vara anställd på Minnovation är att vara en del av någonting större. Idag har vi verksamhet på nio olika kontor runt om i Europa och vi fortsätter att växa i takt med vår ökade efterfrågan på hållbara rekryteringslösningar. Varje insats räknas där vår personal är det viktigaste vi har, säger Jens Pihlblad, Marknadschef

Jens Pihlblad har varit aktiv i Skellefteå kommuns näringsliv under många år men även inom samhällsforum som föreningslivet, något han beskriver skapar en känsla av glädje och samhörighet, oavsett kultur eller bakgrund. Förutom det är han Marknadschef på Minnovation International AB, som skapar möjligheter till lokala företag att nå en långsiktig och hållbar lösning för kompetensförsörjning samtidigt som vi lägger grunden till en lokal integration.

En av de viktigaste delarna i mitt arbete är att kvalitetssäkra vår process på arbetsmarknaden, där fokus är omlokalisering och integration. Och givetvis skapa rätt förutsättningar och samarbeten som leder till en permanent omlokalisering till norra Sverige, där vi på sikt bidrar till kommunernas ökade befolkning och tillväxtmål både lokalt men även regionalt, säger Jens.

Minnovation säkerställer kompetensförsörjning där grunden är att skapa en jämn ekvation fördelad på kommunalt viktiga funktioner inom sjukvård och äldreomsorg, industrier och växande privata företag – en cirkulär kedja som är både hållbar och långsiktig. Jens förklarar:

– I norra Sverige är det idag till exempel svårt att hitta rätt kandidater till lediga tjänster för lokala bemanningsföretag. Men med vår lokala närhet och globala nätverk säkerställer vi kompetensförsörjning och rekrytering lokalt och nationellt, vilket är nyckeln för tillväxt hos våra kunder, säger Jens och fortsätter:

– Oavsett om vi har en anställd nere i Mariestad som flyttar till norra Sverige så är processen vi genomför lika viktig som från övriga Europa. Genom att skapa sociala mötesforum för våra medarbetare så kommer dem snabbare in i det lokala samhället, vilket skapar ett tycke både för vår kommun och kultur. Vi gör detta för all vår personal men kan även hjälpa våra kunder med deras integrationsarbete.

 

På vår hemsida kan läsa mer om vårt integrationsarbete och mycket mer.

 

Det lokala valet vid rekrytering

Vi erbjuder kompetensbaserad rekrytering och hållbar kompetensförsörjning format efter dina behov. Med en lokal närvaro tillsammans med ett globalt nätverk har vi lösningar för er verksamhet.

Börja rekryteraHitta arbete