Vårt samhällsengagemang hjälper studenter till arbete

 

Utbildning driver samhället framåt …

Utbildning är viktigt för oss på Minnovation – just för att det ligger till grund för både individens och samhällets utveckling. Studier visar hur utbildning kan förflytta människor mellan olika socioekonomiska grupper, samtidigt som det är en direkt förutsättning i strävan mot ett hållbart samhälle. Att vara student är alltså på flera sätt en viktig investering för kommande generationer som vi vill att man ska kunna ta tillvara på.

… Men vad händer i lågkonjunktur? Under pågående lågkonjunktur är det dock många studenter som väljer att avbryta sina universitetsstudier. Ökade levnadskostnader gör att det helt enkelt är svårt att ha råd.

Samtidigt upplever lokala företag i norra Sverige en ökad arbetsbelastning som bidrar till sjukskrivningar och bortfall i personalstyrkan. En situation som lett fram till att allt fler verksamheter behöver korttidsanställa tillfällig arbetskraft – vilket är en rekryteringsfråga som visat sig vara svår att genomföra i den rådande tillvaro som vårt samhälle är i nu med minst arbetslösa och flest arbetsmöjligheter i hela landet.

Så här tycker vi inte att det ska behöva vara.

Därför har vi på Minnovation tagit fram ett koncept i samarbete med Universitet, Kommun och lokalt näringsliv på våra verksamhetsorter. En lösning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och skapar möjlighet för kompetensförsörjning på lokal nivå. Vårt mål är att Universiteten får behålla sina studenter samtidigt som lokala företag gynnas. Välkommen till Minnovation!

Hur går det till? 

Du som är student kan nu registrera en kandidatprofil på Minnovations hemsida, en plattform för lokala företag att hitta tillfällig arbetskraft. Här kopplas studenter samman med arbete som kan synkroniseras med studierna, helt utifrån egna förutsättningar.

När de lokala företag ansluter sig till Minnovation når de ut till kandidater som snabbt kan komma in och hjälpa till i verksamheter under korttidsfrånvaron.

 

Registrera en kandidatprofil hos oss med hjälp av vår spontanansökan redan nu! 

 

Det lokala valet vid rekrytering

Vi erbjuder kompetensbaserad rekrytering och hållbar kompetensförsörjning format efter dina behov. Med en lokal närvaro tillsammans med ett globalt nätverk har vi lösningar för er verksamhet.

Börja rekryteraHitta arbete