Peter Åberg, VD på Minnovation: “Det är spännande att få vara med på den här resan”


Peter har en lång karriär bakom sig som VD inom allt från startups till stora industriföretag, med erfarenhet från medicintekniska branschen, verkstadsindustrin och biologiska företag.

I rollen som VD är Peters fokus att snabbt förstå företagets potential och möjligheter för att öka vinsten, vilket han har lyckats med på Minnovation – företaget har tredubblat sin omsättning det senaste året och har en stark ambition att fortsätta att öka sina framgångar.

“Det är viktigt med gemensamma mål och riktningar. Jag ser alltid ett halvår framåt och försöker hitta framgångsfaktorer inom alltifrån personalutveckling och försäljning, till nyetableringar och vinst. Det bästa med att jobba på Minnovation är den snabba takten, friheten under ansvar och möjligheten att nå höga mål. Det är roligt!”  

Peter har också erfarenhet som hållbarhetsexpert. För honom är hållbarhet en ledarskapsfråga, och något som går hand i hand med integrationsprocessen för Minnovation.

“Integration är otroligt viktigt och något man måste jobba aktivt med ganska kvickt efter de rekryterade har kommit till sin nya hemstad. Då ökar möjligheterna att de som kommer faktiskt stannar kvar och tar med sig sina familjer, och på så sätt får kommunen bättre möjligheter att planera inför framtiden. 

En av anledningarna till att Peter blev VD på Minnovation var den spännande mixen av människor och engagemanget för den svenska industrisatsningen – något som han hoppas utvecklas ännu mer framöver.

“Det är spännande att få vara med på den här resan, när nu Sverige satsar på industrin. Vi måste leverera personal, annars finns risk att många industrisatsningar försvinner, och där har också regeringen ett stort ansvar. Långsiktigt ska det bli häftigt att få vara delaktig i den hållbara samhällsutvecklingen framöver där integrationen kommer spela stor roll.”

Det lokala valet vid rekrytering

Vi erbjuder kompetensbaserad rekrytering och hållbar kompetensförsörjning format efter dina behov. Med en lokal närvaro tillsammans med ett globalt nätverk har vi lösningar för er verksamhet.

Börja rekryteraHitta arbete