Jens Pihlblad, marknadschef på Minnovation: “Vi sitter i en väldigt speciell situation”

Jens har arbetat inom marknad och försäljning sedan många år, både som distriktschef och försäljningsansvarig på nationella och internationella bolag. Idag är han marknadschef på Minnovation, en roll som innehåller både strategiska och operativa delar. 

“Med min tidigare erfarenhet kan jag idag genomlysa hur vi kan paketera, erbjuda och leverera våra tjänster på ett bra sätt. Det handlar om allt från att arbeta med företagets varumärkeskännedom lokalt och nationellt, till att identifiera vilka verktyg som våra medarbetare behöver för att kunna leverera det bästa till våra kunder och konsulter.”

 

Utöver detta arbetar Jens i ett större perspektiv mot både universitet, kommuner och näringsliv för att Minnovation ska kunna skapa rätt förutsättningar till samhällsutvecklingen i Sverige. 

 

“Det bästa med Minnovation är att vi är ett framåtlutat företag, där vi konsoliderat den internationella erfarenheten med den nationella efterfrågan av kompetensförsörjning.

Det gör att vi blir en agil organisation som snabbt matchar kundernas efterfrågan med långsiktiga lösningar som möter deras behov. Där kvittot som supergasell i Sverige visar på att vi är med och förändrar marknaden för rekrytering och bemanning i norden.”


Och det var just hållbarhetstänket som lockade Jens till Minnovation. Hela företaget arbetar mot att den tillfälliga omlokaliseringen ska bli permanent. På så sätt blir rekryteringsmodellen hållbar för kunder och konsulter, men också på en kommunal och regional nivå med ökat antal invånare, skatteintäkter, och arbetstillfällen. 


“Alla människor har ett behov av att känna samhörighet. En hållbar omlokalisering och integration skapar rätt förutsättningar för de som rekryteras att stanna på arbetsplatsen under flera år. Vi sitter i en väldigt speciell situation med den industriella utvecklingen som sker i Sverige, och jag ser fram emot att bidra till att göra den hållbar för alla inblandade.”

Det lokala valet vid rekrytering

Vi erbjuder kompetensbaserad rekrytering och hållbar kompetensförsörjning format efter dina behov. Med en lokal närvaro tillsammans med ett globalt nätverk har vi lösningar för er verksamhet.

Börja rekryteraHitta arbete